show on map

Other informational companies of Kyiv

Found businesses 1-20 of 358

1

Technical and programmatic support "TechHelp"

0 reviews
Address: Kyiv city, Alexandra Saburova str., 4
Telephone: (099) 758-99-89
(044) 383-23-90
2

IT-outsourcing "HelpMe"

0 reviews
Address: city Kyiv, ave. Krasnozvyozdny, 12
Telephone: (096) 309-24-24
3

IT company "FinportTechnologies Inc"

0 reviews
Address: city Kyiv, ave. Mikoly Bazhana, 1M, офис 25
Telephone: (044) 225-29-30
4

Company "Entercom" (head office)

0 reviews
Address: city Kyiv, str. Radishcheva, 3, 3rd floor, office 302В
Telephone: (044) 590-51-51
(044) 223-73-13
5

Web-studio "Novikov and Partners"

0 reviews
Address: Kyiv city, Perova blvd., 48B
Telephone: (044) 237-29-18
Category: Web design
6

Agency "Indeks"

0 reviews
Address: Kyiv city, Vasiliya Yana str., 3/5
Telephone: (044) 227-16-73
7

Closed JSC "Infrastruktura vidkrytykh kliuchiv"

0 reviews
Address: city Kyiv, str. Antonovicha (Gorkogo), 172, 18 этаж
Telephone: (044) 599-26-67
8

Anti-virus laboratory "Cebit"

0 reviews
Address: Kyiv city, Krasnozvyozdny ave., 54
Telephone: (044) 494-10-33
(044) 494-10-57
9

Association "Ukrtransinformsystema"

0 reviews
Address: Kyiv city, Pobedy ave., 57
Telephone: (044) 446-24-67
10

Association "Uchasnykiv rynku internet Ukrany"

0 reviews
Address: Kyiv city, Bratskaya str., 6
Telephone: (044) 416-89-00
11

Web-studio "MGP"

0 reviews
Address: city Kyiv, str. Zapadynskaya, 5
Telephone: (044) 360-95-52
(044) 360-59-67
12

State enterprise "Mera"

0 reviews
Address: city Kyiv, str. Dragomanova, 8
Telephone: (044) 570-06-49
(044) 353-98-94
13

State information and computer center "Modul"

0 reviews
Address: Kyiv city, Bozhenko str., 84
Telephone: (044) 268-24-50
14

State enterprise "Derzhavnyi center prykladnykh informatsiinykh tekhnologii "Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy"

0 reviews
Address: city Kyiv, просп. Голосеевский (40-летия Октября), 96
Telephone: (044) 246-29-05
(044) 246-29-06
15

State enterprise "Informatsiino-obchysliuvalnyi center ministerstva pratsi ta sotsialnoi polityky Ukrainy"

0 reviews
Address: Kyiv city, Kosmonavta Komarova ave., 7
Telephone: (044) 494-19-20
16

State enterprise "Sudovyi informatsiinyi center"

0 reviews
Address: Kyiv city, Derevoobrobna str., 4
Telephone: (044) 536-06-04
(044) 536-06-14
17

State enterprise "Ukrainske agenstvo z avtorskykh ta sumizhnykh prav Ministerstva osvity ta nauky Ukrainy"

0 reviews
Address: city Kyiv, str. Vasilya Lipkivs'kogo (Uritskogo), 45
Telephone: (044) 288-29-90
(044) 234-22-38
18

LLC "Lanyt-IV Com"

0 reviews
Address: city Kyiv, emb. Dneprovskaya, 17А
Telephone: (044) 490-59-96
(044) 490-51-17
19

Design studio "GREENdesign"

0 reviews
Address: Kyiv city, Simona Petlyry (Kominterna) str., 28
Telephone: (044) 232-72-16
20

Design studio "Insha sprava"

0 reviews
Address: Kyiv city, Anri Barbyusa str., 5A
Telephone: (044) 311-93-88
< 1 3 4 5 6 7 8 9 17 18